lilan mhari jaije jaije ,gadh kharnale shahar.koi gadh kharnale shahar.bhabhal ne nivan devje.

o tajaji kaiya java ,
khali mhari pith.
koi suni mhari pith.
mavadali deshi olba.

o lilan mhari kahije kahije,
sachoda samchar .
tu to sachoda samchar.
najra su dekhi kevjo.

o tajaji aida kai,
likhiya vidhata lekh.
mhara likhiya vidhata lekh.
tejal su chheti me pada.

o lilan mhari rakho rakho,
manda mahi dheer.
koi hivda mahi dheer.
swarga me milsi jivda.

o tejaji tha bin,
mhare jivan ko nhi sar.
mhare jivan ko nhi saar.
lilan bhi sang me chalsi.

o lilan mhari me tharo chando ,
tu mhari hai chakor.
mhare kalajiya ri kor.
manu me thane jiv ri jadi.

o lilan mhari mat na tu to,
aasuda dhalkay.
mat aasuda dhalkay.
tejal ro kape jivdo.

lilan pyari jaije jaije ,
gadh kharnale shahar.
koi gadh kharnale shahar.
bhabhal ne nivan devje.

United States

Leave a Comment