जय कारे महाकाल के भजन लिरिक्स

बोल बम का नारा है, महाकाल हमारा है,
अरे बोल बम का नारा है, महाकाल हमारा है,
कालो के भी काल की, जय बोलो महाकाल की,
कालो के भी काल की, जय बोलो महाकाल की,
अकाल मोत वो मरे, जो काम करे चंडाल का,
काल उसका क्या करे, जो भक्त है महाकाल का,
उज्जैन नगरी गुजेगी, महाकाल के जयकारो से,
उज्जैन नगरी गुजेगी, महाकाल के जयकारो से

बोल बम का नारा है, महाकाल हमारा है,
कालो के भी काल की, जय बोलो महाकाल की,
मैं भी बोलू, तुम भी बोलो, जय महाकाल, जय महाकाल,
जोर से बोलू, जोर से बोलो, जय महाकाल जय महाकाल,
एक बार नहीं, सो बार नहीं, हर बार यहीं दोहरागे,
जय महाकाल, जय महाकाल, जय जय कार लगायेंगे.

jay kare mahakal ke bhajan Lyrics

bol bam ka nara hai, mahakal hamara hai,
are bol bam ka nara hai, mahakal hamara hai,
kalo ke bhi kal ki, jay bolo mahakal ki,
kalo ke bhi kal ki, jay bolo mahakal ki,
akal mot vo mare, jo kam kare chandal ka,
kal usaka kya kare, jo bhakt hai mahakal ka,
ujjain nagari gujegi, mahakal ke jayakaro se,
ujjain nagari gujegi, mahakal ke jayakaro se

bol bam ka nara hai, mahakal hamara hai,
kalo ke bhi kal ki, jay bolo mahakal ki,
main bhi boloo, tum bhi bolo, jay mahakal, jay mahakal,
jor se boloo, jor se bolo, jay mahakal jay mahakal,
ek bar nahin, so bar nahin, har bar yahin doharage,
jay mahakal, jay mahakal, jay jay kar lagayenge.

शिव भजन लिरिक्स

Leave a Comment