गाज्यो गाज्यो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे भजन लिरिक्स

गाज्यो गाज्यो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे भजन, gajyo gajyo jeth asad kawar teja bhajan teja ji bhajan hindi lyrics

गाज्यो गाज्यो जेठ ,
आषाढ़ कंवर तेजा रे।
लगतोड़ा लाग्या रे,
सावण भादवा।

सूते कई सुतो भेरे ,
नींद कंवर तेजा रे।
थारे तो साथीडा तो ,
बीने बाजरो।

इतरो तो झूठ मत बोलो ,
माता जरणी वो।
मारा साथीड़ा खेले ,
गोर मे।

कठे पड़ी रास पेराणी,
भावज म्हारी रे।
कठे तो पड्या है,
हली हालिया।

खुट्या पड़ी रास पेराणी,
कंवर तेजा रे।
बाड़ा में बंदया रे ,
बैल्या जोड़ी का।

गावे गावे थने हरी,
बूढ़क कवर तेजा रे।
कलयुग रे माया ने,
साचा देवता।

गाज्यो गाज्यो जेठ ,
आषाढ़ कंवर तेजा रे।
लगतोड़ा लाग्या रे,
सावण भादवा।

See This Lyrics also:   बीड़ो उठायो हनुमान हठीलो भजन लिरिक्स

Leave a Comment