थारा सु मनड़ो लागो रे गोकुल का भोला कान्हा भजन लिरिक्स

थारा सु मनड़ो लागो रे गोकुल का भोला कान्हा भजन लिरिक्स
Thara Su Mando Lagyo re krishna bhagwan ke bhajan

थारा सु मनड़ो लागो रे

थारा सु मनड़ो लागो रे ,
गोकुल रा भोळा कान्ह।
गोकुल का भोला कान्ह रे ,
मथुरा रा भोळा कान्ह।
थारा सु मनड़ो लागो रे ,
गोकुल रा भोळा कान्ह।

पो फाटी पगडो भयो ,कानुड़ा लाल,
ग्वालिया उचेरी वन में गाय।
जियो जियो रे लाल ,
ग्वालिया उचेरी वन में गाय।
दही रो भरियो वाटको कानुड़ा लाल ,
गुजरिया उपराडे झाला देय।
जियो जियो रे लाल ,
गुजरिया उपराडे झाला देय।
थारा सु मनड़ो लागो रे ,
गोकुल रा भोळा कान्ह। टेर

पो फाटी पगडो भयो कानुड़ा लाल ,
मालनिया जावे रे बागा मांय।
जियो जियो रे लाल ,
मालनिया जावे रे बागा मांय।
पो फाटी पगडो भयो कानुड़ा लाल ,
लावे लावे हजारी रा फूल।
जियो जियो रे लाल ,
लावे लावे हजारी रा फूल।
थारा सु मनड़ो लागो रे ,
गोकुल रा भोळा कान्ह। टेर।

रेशम केरो पालणो कानुड़ा लाल ,
गुजरिया झुलावे झूले श्याम
जियो जियो रे लाल ,
गुजरिया झुलावे झूले श्याम।
पगा बजावे गुंगरा कानुड़ा लाल ,
गुजरिया नचावे नाचे श्याम।
जियो जियो रे लाल ,
गुजरिया झुलावे झूले श्याम।
थारा सु मनड़ो लागो रे ,
गोकुल रा भोळा कान्ह। टेर।

चन्द्रसखी री विनती कानुड़ा लाल ,
साधुडा रो अमरापुर में वास।
जियो जियो म्हारा कान्ह ,
साधुडा रो अमरापुर में वास।
थारा सु मनड़ो लागो रे ,
गोकुल रा भोळा कान्ह। टेर।

krishna bhagwan ke bhajan hindi lyrics

Thara Su Mando Lagyo re

thara su mando lagyo re,
gokul ra bhola kanh.
gokul ka bhola kanh re,
mathura ra bhola kanh.
thara su mando lagyo re,
gokul ra bhola kanh.

po fati pagdo bhayo kanuda lal,
gwaliya ucheri van me gaay.
jiyo jiyo re lal,
gwaliya ucheri van me gay.
dahi ro bhariyo vatko kanuda lal,
gujriya uprade jhala dey.
jiyo jiyo re lal,
gujriya uprade jhala dey.
thara su mando lagyo re,
gokul ra bhola kanh.

po fati pagdo bhayo kanuda lal,
malniya jave re baga may.
jiyo jiyo re lal,
malniya jave re baga may.
po fati pagdo bhayo kanuda lal,
lave lave hajari ra ful.
jiyo jiyo re lal,
lave lave hajari ra ful.
thara su mando lagyo re,
gokul ra bhola kanh.

resham kero palno kanuda lal,
gujriya jhulave jhule shyam.
jiyo jiyo re lal,
gujriya jhulave jhule shyam.
paga bajave gungra kanuda lal,
gujriya nachave nache shyam.
jiyo jiyo re lal,
gujriya jhulave jhule shyam.
thara su mando lagyo re,
gokul ra bhola kanh.

chandrasakhi ri vinti kanuda lal,
sadhuda ro amrapur me vas.
jiyo jiyo mhara kanh,
sadhuda ro amarapur me vas.
thara su mando lagyo re,
gokul ra bhola kanh.

श्री कृष्ण के भजन लिखित में

थारा सु मनड़ो लागो रे

थारा सु मनड़ो लागो रे ,गोकुल रा भोळा कान्ह।
गोकुल का भोला कान्ह रे ,मथुरा रा भोळा कान्ह।
थारा सु मनड़ो लागो रे ,गोकुल रा भोळा कान्ह।

पो फाटी पगडो भयो ,कानुड़ा लाल,ग्वालिया उचेरी वन में गाय।
जियो जियो रे लाल ,ग्वालिया उचेरी वन में गाय।
दही रो भरियो वाटको कानुड़ा लाल ,गुजरिया उपराडे झाला देय।
जियो जियो रे लाल ,गुजरिया उपराडे झाला देय।
थारा सु मनड़ो लागो रे ,गोकुल रा भोळा कान्ह। टेर।

पो फाटी पगडो भयो कानुड़ा लाल ,मालनिया जावे रे बागा मांय।
जियो जियो रे लाल ,मालनिया जावे रे बागा मांय।
पो फाटी पगडो भयो कानुड़ा लाल ,लावे लावे हजारी रा फूल।
जियो जियो रे लाल ,लावे लावे हजारी रा फूल।
थारा सु मनड़ो लागो रे ,गोकुल रा भोळा कान्ह। टेर।

रेशम केरो पालणो कानुड़ा लाल ,गुजरिया झुलावे झूले श्याम।
जियो जियो रे लाल ,गुजरिया झुलावे झूले श्याम।
पगा बजावे गुंगरा कानुड़ा लाल ,गुजरिया नचावे नाचे श्याम।
जियो जियो रे लाल ,गुजरिया झुलावे झूले श्याम।
थारा सु मनड़ो लागो रे ,गोकुल रा भोळा कान्ह। टेर।

चन्द्रसखी री विनती कानुड़ा लाल ,साधुडा रो अमरापुर में वास।
जियो जियो म्हारा कान्ह ,साधुडा रो अमरापुर में वास।
थारा सु मनड़ो लागो रे ,गोकुल रा भोळा कान्ह। टेर।

chandra sakhi ke bhajan

Bhajan / Geet(भजन ) == थारा सु मनड़ो लागो रे
Bhajan Singer/गायक = मनोज सारस्वत थांवला
Bhajan Lyrics Type = भजन Lyrics

Leave a Comment