म्हारा ओम बन्ना ओ चोटिला रा राजा ओ लिरिक्स

म्हारा ओम बन्ना ओ,
चोटिला रा राजा ओ,
म्हारा ओम बन्ना ओं,
राठौडी राजा ओ,
मै तो आयो थारे द्वार,
बन्नासा दर्शन देवो ओ,
मै तो आयो थारे द्वार,
बन्नासा दर् देवो ओ।।

सवारी बुलेट सोवे रे,
आतो भाग जगावे रे,
सवारी बुलेट सोवे रे,
आतो भाग जगावे रे,
थारा परचा घर घर माई,
बन्नासा महिमा भारी रे,
थारा परचा घर घर माई,
बन्नासा महिमा भारी रे।।

मै तो गोटा लायो रे,
थारी ज्योत जगाई रे,
मै तो गोटा लायो रे,
थारी ज्योत जगाई रे,
थेतो धूपा री घमरोल,
बन्नासा वेगा आवो रे,
थेतो धूपा री घमरोल,
बन्नासा वेगा आवो रे।।

ओ थारा परचा भारी रे,
सारी दुनिया जाणी रे,
थारा परचा भारी रे,
सारी दुनिया जाणी रे,
देवे छेडा बंधी जात,
बन्नासा किरपा किजो रे,
देवे छेडा बंधी जात,
बन्नासा किरपा किजो रे।।

घेरा ढोल बाजे ओ,
नगाडा बाजे ओ,
घेरा ढोल बाजे ओ,
नगाडा बाजे ओ,
थारी जागन जगावा रात,
थारा भजन सुनावा रे,
थारी जागन जगावा रात,
थारा भजन सुनावा रे।।

चोटिले आया ओ,
थारा दर्शन पाया ओ,
चोटिले आया ओ,
थारा दर्शन पाया ओ,
थारी जागे जगमग ज्योत,
बन्नासा वेगा आवो ओ,
थारी जागे जगमग ज्योत,
बन्नासा वेगा आवो रे।।

म्हारा ओम बन्ना ओ,
चोटिला रा राजा ओ,
म्हारा ओम बन्ना ओं,
राठौडी राजा ओ,
मै तो आयो थारे द्वार,
बन्नासा दर्शन देवो ओ,
मै तो आयो थारे द्वार,
बन्नासा दर् देवो ओ।।

Leave a Reply