रमतो भमतो जाय मां नो गरबो रमतो जाय लिरिक्स

रमतो भमतो जाय मां नो गरबो रमतो जाय ramto bhamto jay aaj mano garbo garba lyrics in gujarati

भजन लिरिक्स

आज माँ नो गरबो रमतो जाय

रमतो भमतो जाय,
आज माँ नो गरबो रमतो जाय।
पवन झपाटा खाय ,
आज माँ नो गरबो रमतो जाय।
रमतों भमतों जाय,
आज माँ नो गरबो रमतो जाय।।

माँ ना गरबा मा नवलख तारला,
अम्बिका ने माथे सुहाय।
आज माँ नो गरबो रमतो जाय,
रमतो भमतो
..

इरे गरबो चवद ब्रम्हांड फरतो,
जल हल जल हलकाय।
आज माँ नो गरबो रमतो जाय,
रमतो भमतो
..

वाया वाया रे काई तोफानी बायरा ,
तोये ना जाखो थाय।
आज माँ नो गरबो रमतो जाय,
रमतो भमतो
..

चाँदा सूरज नि ज्योतु रे जलती,
समदर ना दिविल क़ुराय।
आज माँ नो गरबो रमतो जाय,
रमतो भमतो
..

रमतो भमतो जाय,
आज माँ नो गरबो रमतो जाय।
पवन झपाटा खाय,
आज माँ नो गरबो रमतो जाय।

garba songs with lyrics in English

ramto bhamto jay

ramto bhamto jaay,
aaj ma no garbo ramto jay.
pavan jhapata khay,
aaj maa no garbo ramto jaay,
ramto bhamto jay.
aaj ma no garbo ramto jaay.

maa na garba ma navlakh tarla,
ambika ne mathe suhay.
aaj ma no garbo ramto jaay,
ramto bhamto
..

ere garbo chvad brahmand farto,
jal hal jal halkay.
aaj ma no garbo ramto jaay,
ramto bhamto
..

vaya vaya re kai tufani bayra,
toye na jakho thay.
aaj ma no garbo ramto jaay,
ramto bhamto
..

chand suraj ni jyotu re jalti,
samdar na divil kuray.
aaj ma no garbo ramto jaay,
ramto bhamto
..

ramto bhamto jaay,
aaj ma no garbo ramto jay.
pavan jhapata khay,
aaj maa no garbo ramto jaay,

गरबा सॉन्ग गरबा सॉन्ग lyrics in Hindi

रमतो भमतो जाय

रमतो भमतो जाय,आज माँ नो गरबो रमतो जाय।
पवन झपाटा खाय,आज माँ नो गरबो रमतो जाय,
रमतों भमतों जाय। आज माँ नो गरबो रमतो जाय।।

माँ ना गरबा मा नवलख तारला,अम्बिका ने माथे सुहाय।
आज माँ नो गरबो रमतो जाय। रमतो भमतो
..

इरे गरबो चवद ब्रम्हांड फरतो,जल हल जल हलकाय।
आज माँ नो गरबो रमतो जाय, रमतो भमतो
..

वाया वाया रे काई तोफानी बायरा, तोये ना जाखो थाय।
आज माँ नो गरबो रमतो जाय, रमतो भमतो
..

चाँदा सूरज नि ज्योतु रे जलती, समदर ना दिविल क़ुराय।
आज माँ नो गरबो रमतो जाय, रमतो भमतो
..

रमतो भमतो जाय, आज माँ नो गरबो रमतो जाय।
पवन झपाटा खाय,आज माँ नो गरबो रमतो जाय।

garba songs with lyrics | garba lyrics in gujarati

भजन/Bhajan Title = आज माँ नो गरबो रमतो जाय
गायक/Singer = = करसन सगाठिया
Bhajan Text- भजन

Leave a Comment